pro. 5, 2011

Fešta od cipli u Tarskoj vali

lov na ciple Tar, Tarska vala, 05.12.2011 – 25.12.2011 Ribarska fešta Specifično ribarenje u Tarskoj vali odvija se na isti način cijeli milenij. O tome svjedoče nebrojeni dokumenti, najčešće oni koje govore o pravu na izlov ribe porečkih biskupa. Mrežom se zatvara zaljev, opkoli riba, potom se mreža, duga i do dva kilometra, vuče prema kraju. Ribe, najčešće br… više
Tagovi: , ,